Disclaimer

Alles Online Kopen verleent u hierbij toegang tot www.allesonlinekopen.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Alles Online Kopen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Alles Online Kopen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Alles Online Kopen.

In het bijzonder zijn alle prijzen en de omschrijvingen daarvan op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gekoppelde webshops en bezoekers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Alles Online Kopen oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via support@allesonlinekopen.nl

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de gekoppelde webshops en Alles Online Kopen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van overige materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Alles Online Kopen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

© 2018 Alles Online Kopen.nl - Één van Nederlands grootste vergelijkingswebsites.